Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Varberga östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Varberga östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Varberga östra 679 31,8% 38,7% 15,3% 14,1% 12,1% 48,5% 51,5% 0,3% 1,0%
Summa 679 31,8% 38,7% 15,3% 14,1% 12,1% 48,5% 51,5% 0,3% 1,0%

http://www.val.se