Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Karlslund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Karlslund

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Karlslund 1245 12,0% 24,4% 22,2% 41,4% 6,1% 47,2% 52,8% 0,2% 1,2%
Summa 1245 12,0% 24,4% 22,2% 41,4% 6,1% 47,2% 52,8% 0,2% 1,2%

http://www.val.se