Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Oxhagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Oxhagen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Oxhagen 1218 26,8% 35,4% 20,1% 17,7% 10,8% 48,4% 51,6% 0,2% 2,3%
Summa 1218 26,8% 35,4% 20,1% 17,7% 10,8% 48,4% 51,6% 0,2% 2,3%

http://www.val.se