Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Solhaga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Solhaga

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Solhaga 1011 11,3% 17,2% 21,0% 50,5% 2,8% 42,2% 57,8% 0,1% 0,5%
Summa 1011 11,3% 17,2% 21,0% 50,5% 2,8% 42,2% 57,8% 0,1% 0,5%

http://www.val.se