Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Västhaga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Västhaga

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västhaga 1302 11,1% 20,5% 22,4% 46,0% 4,7% 47,1% 52,9% 0,2% 0,9%
Summa 1302 11,1% 20,5% 22,4% 46,0% 4,7% 47,1% 52,9% 0,2% 0,9%

http://www.val.se