Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Rosta västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Rosta västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rosta västra 1426 20,8% 39,3% 21,6% 18,3% 6,5% 48,2% 51,8% 0,2% 1,3%
Summa 1426 20,8% 39,3% 21,6% 18,3% 6,5% 48,2% 51,8% 0,2% 1,3%

http://www.val.se