Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Rosta östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Rosta östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rosta östra 1630 20,6% 29,9% 22,0% 27,5% 6,3% 46,3% 53,7%   0,9%
Summa 1630 20,6% 29,9% 22,0% 27,5% 6,3% 46,3% 53,7% 0,9%

http://www.val.se