Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Sörby norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sörby norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sörby norra 1847 24,0% 29,1% 25,1% 21,8% 8,8% 50,5% 49,5% 0,1% 2,6%
Summa 1847 24,0% 29,1% 25,1% 21,8% 8,8% 50,5% 49,5% 0,1% 2,6%

http://www.val.se