Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Sörby södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sörby södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sörby södra 1502 24,3% 31,7% 25,7% 18,3% 10,5% 47,3% 52,7% 0,5% 1,1%
Summa 1502 24,3% 31,7% 25,7% 18,3% 10,5% 47,3% 52,7% 0,5% 1,1%

http://www.val.se