Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Tybble

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Tybble

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tybble 1467 33,8% 31,4% 15,7% 19,1% 13,7% 47,6% 52,4% 0,4% 1,6%
Summa 1467 33,8% 31,4% 15,7% 19,1% 13,7% 47,6% 52,4% 0,4% 1,6%

http://www.val.se