Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Almby västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Almby västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Almby västra 1374 38,0% 26,9% 15,3% 19,8% 12,7% 48,5% 51,5% 0,1% 1,3%
Summa 1374 38,0% 26,9% 15,3% 19,8% 12,7% 48,5% 51,5% 0,1% 1,3%

http://www.val.se