Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Brickeberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Brickeberg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brickeberg 1312 34,5% 27,9% 19,7% 17,9% 14,7% 52,7% 47,3% 0,6% 2,5%
Summa 1312 34,5% 27,9% 19,7% 17,9% 14,7% 52,7% 47,3% 0,6% 2,5%

http://www.val.se