Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Brickebacken norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Brickebacken norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brickebacken norra 973 32,4% 28,7% 18,1% 20,9% 11,3% 45,8% 54,2% 0,3% 2,5%
Summa 973 32,4% 28,7% 18,1% 20,9% 11,3% 45,8% 54,2% 0,3% 2,5%

http://www.val.se