Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Brickebacken södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Brickebacken södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brickebacken södra 1192 27,9% 36,9% 21,6% 13,7% 8,9% 46,8% 53,2% 0,1% 2,6%
Summa 1192 27,9% 36,9% 21,6% 13,7% 8,9% 46,8% 53,2% 0,1% 2,6%

http://www.val.se