Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Sörbyängen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sörbyängen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sörbyängen 1811 26,0% 31,2% 20,2% 22,6% 9,4% 46,5% 53,5% 0,5% 1,1%
Summa 1811 26,0% 31,2% 20,2% 22,6% 9,4% 46,5% 53,5% 0,5% 1,1%

http://www.val.se