Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Näsby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Näsby

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Näsby 1599 20,7% 48,3% 17,4% 13,6% 6,3% 48,0% 52,0% 0,4% 0,6%
Summa 1599 20,7% 48,3% 17,4% 13,6% 6,3% 48,0% 52,0% 0,4% 0,6%

http://www.val.se