Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Almby norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Almby norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Almby norra 1212 28,8% 41,9% 19,4% 9,9% 13,0% 47,9% 52,1%   1,1%
Summa 1212 28,8% 41,9% 19,4% 9,9% 13,0% 47,9% 52,1% 1,1%

http://www.val.se