Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Mosjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Mosjö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Mosjö 1117 18,6% 51,8% 18,3% 11,3% 5,9% 50,0% 50,0% 0,3% 0,5%
Summa 1117 18,6% 51,8% 18,3% 11,3% 5,9% 50,0% 50,0% 0,3% 0,5%

http://www.val.se