Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Tysslinge-Latorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Tysslinge-Latorp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tysslinge-Latorp 1066 11,9% 39,3% 25,7% 23,1% 5,5% 50,6% 49,4% 0,4% 1,6%
Summa 1066 11,9% 39,3% 25,7% 23,1% 5,5% 50,6% 49,4% 0,4% 1,6%

http://www.val.se