Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Kil

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kil

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kil 986 12,6% 31,6% 26,9% 28,9% 5,1% 51,5% 48,5% 0,3% 0,9%
Summa 986 12,6% 31,6% 26,9% 28,9% 5,1% 51,5% 48,5% 0,3% 0,9%

http://www.val.se