Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Ervalla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ervalla

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ervalla 850 14,0% 32,9% 26,7% 26,4% 5,2% 52,4% 47,6% 0,4% 1,3%
Summa 850 14,0% 32,9% 26,7% 26,4% 5,2% 52,4% 47,6% 0,4% 1,3%

http://www.val.se