Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Axberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Axberg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Axberg 1394 13,3% 33,1% 25,3% 28,4% 4,9% 50,4% 49,6% 0,3% 1,2%
Summa 1394 13,3% 33,1% 25,3% 28,4% 4,9% 50,4% 49,6% 0,3% 1,2%

http://www.val.se