Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Hovsta västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hovsta västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hovsta västra 1003 12,0% 48,5% 20,8% 18,7% 7,6% 51,6% 48,4%   3,5%
Summa 1003 12,0% 48,5% 20,8% 18,7% 7,6% 51,6% 48,4% 3,5%

http://www.val.se