Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Kåvi-Lillån

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kåvi-Lillån

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kåvi-Lillån 1554 15,8% 43,4% 21,8% 18,9% 6,0% 50,3% 49,7% 0,1% 0,5%
Summa 1554 15,8% 43,4% 21,8% 18,9% 6,0% 50,3% 49,7% 0,1% 0,5%

http://www.val.se