Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Lillån Bettorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lillån Bettorp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lillån Bettorp 1329 12,8% 43,0% 24,9% 19,3% 8,3% 49,1% 50,9% 0,8% 1,6%
Summa 1329 12,8% 43,0% 24,9% 19,3% 8,3% 49,1% 50,9% 0,8% 1,6%

http://www.val.se