Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Hovsta östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hovsta östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hovsta östra 1094 12,6% 41,1% 21,2% 25,0% 6,1% 47,6% 52,4% 0,2% 1,8%
Summa 1094 12,6% 41,1% 21,2% 25,0% 6,1% 47,6% 52,4% 0,2% 1,8%

http://www.val.se