Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Lännäs-Vinön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lännäs-Vinön

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lännäs-Vinön 819 10,1% 20,8% 33,0% 36,1% 3,9% 52,3% 47,7% 1,0% 2,0%
Summa 819 10,1% 20,8% 33,0% 36,1% 3,9% 52,3% 47,7% 1,0% 2,0%

http://www.val.se