Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Kilsmo-Brevens Bruk

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kilsmo-Brevens Bruk

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kilsmo-Brevens Bruk 514 13,8% 20,8% 28,2% 37,2% 5,1% 49,2% 50,8% 1,2% 6,6%
Summa 514 13,8% 20,8% 28,2% 37,2% 5,1% 49,2% 50,8% 1,2% 6,6%

http://www.val.se