Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Asker

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Asker

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Asker 720 16,4% 28,6% 28,1% 26,9% 7,5% 51,0% 49,0% 0,1% 0,6%
Summa 720 16,4% 28,6% 28,1% 26,9% 7,5% 51,0% 49,0% 0,1% 0,6%

http://www.val.se