Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Stora Mellösa

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Stora Mellösa

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Stora Mellösa 1588 11,1% 30,0% 26,4% 32,5% 5,2% 50,7% 49,3%   0,9%
Summa 1588 11,1% 30,0% 26,4% 32,5% 5,2% 50,7% 49,3% 0,9%

http://www.val.se