Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Gällersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Gällersta

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gällersta 1301 14,3% 39,7% 27,8% 18,2% 6,5% 51,8% 48,2% 0,2% 1,5%
Summa 1301 14,3% 39,7% 27,8% 18,2% 6,5% 51,8% 48,2% 0,2% 1,5%

http://www.val.se