Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Rinkaby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Rinkaby

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rinkaby 507 13,2% 38,3% 31,0% 17,6% 6,9% 53,3% 46,7% 0,4% 0,6%
Summa 507 13,2% 38,3% 31,0% 17,6% 6,9% 53,3% 46,7% 0,4% 0,6%

http://www.val.se