Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Glanshammar-Ödeby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Glanshammar-Ödeby

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Glanshammar-Ödeby 1572 12,0% 34,3% 23,2% 30,5% 4,6% 50,8% 49,2% 0,4% 2,4%
Summa 1572 12,0% 34,3% 23,2% 30,5% 4,6% 50,8% 49,2% 0,4% 2,4%

http://www.val.se