Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Lillkyrka

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lillkyrka

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lillkyrka 654 8,7% 36,2% 27,1% 28,0% 3,1% 51,5% 48,5% 0,2% 1,1%
Summa 654 8,7% 36,2% 27,1% 28,0% 3,1% 51,5% 48,5% 0,2% 1,1%

http://www.val.se