Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Lundby norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lundby norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby norra 1132 12,2% 27,3% 21,6% 38,9% 5,6% 47,6% 52,4% 0,1% 2,4%
Summa 1132 12,2% 27,3% 21,6% 38,9% 5,6% 47,6% 52,4% 0,1% 2,4%

http://www.val.se