Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Lundby södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lundby södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby södra 1032 15,5% 30,2% 25,4% 28,9% 7,8% 51,6% 48,4% 0,2% 1,1%
Summa 1032 15,5% 30,2% 25,4% 28,9% 7,8% 51,6% 48,4% 0,2% 1,1%

http://www.val.se