Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Vivalla västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Vivalla västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vivalla västra 1012 32,1% 40,0% 19,1% 8,8% 16,3% 50,3% 49,7%   5,1%
Summa 1012 32,1% 40,0% 19,1% 8,8% 16,3% 50,3% 49,7% 5,1%

http://www.val.se