Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Vivalla norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Vivalla norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vivalla norra 1095 29,1% 34,2% 19,2% 17,5% 14,0% 47,8% 52,2% 0,2% 3,9%
Summa 1095 29,1% 34,2% 19,2% 17,5% 14,0% 47,8% 52,2% 0,2% 3,9%

http://www.val.se