Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Vivalla östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Vivalla östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vivalla östra 1374 33,1% 33,2% 21,4% 12,3% 16,9% 46,1% 53,9%   6,5%
Summa 1374 33,1% 33,2% 21,4% 12,3% 16,9% 46,1% 53,9% 6,5%

http://www.val.se