Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Nya Hjärsta västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Nya Hjärsta västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nya Hjärsta västra 1917 19,9% 31,4% 23,2% 25,5% 9,0% 49,4% 50,6% 0,5% 0,9%
Summa 1917 19,9% 31,4% 23,2% 25,5% 9,0% 49,4% 50,6% 0,5% 0,9%

http://www.val.se