Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Nya Hjärsta östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Nya Hjärsta östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nya Hjärsta östra 1160 13,6% 35,5% 26,7% 24,1% 7,4% 50,0% 50,0% 0,7% 1,3%
Summa 1160 13,6% 35,5% 26,7% 24,1% 7,4% 50,0% 50,0% 0,7% 1,3%

http://www.val.se