Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Baronbackarna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Baronbackarna

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Baronbackarna 1371 32,8% 35,8% 18,1% 13,3% 11,4% 49,2% 50,8% 0,1% 3,4%
Summa 1371 32,8% 35,8% 18,1% 13,3% 11,4% 49,2% 50,8% 0,1% 3,4%

http://www.val.se