Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Gamla Hjärsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Gamla Hjärsta

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gamla Hjärsta 1098 19,4% 32,1% 27,6% 20,9% 8,2% 48,7% 51,3% 0,3% 0,9%
Summa 1098 19,4% 32,1% 27,6% 20,9% 8,2% 48,7% 51,3% 0,3% 0,9%

http://www.val.se