Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Mikael

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Mikael

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Mikael 1117 22,5% 34,0% 22,9% 20,6% 8,0% 51,7% 48,3% 0,1% 1,6%
Summa 1117 22,5% 34,0% 22,9% 20,6% 8,0% 51,7% 48,3% 0,1% 1,6%

http://www.val.se