Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Marklyckan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Marklyckan

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Marklyckan 1325 40,1% 26,9% 13,6% 19,4% 9,5% 46,3% 53,7% 0,3% 1,1%
Summa 1325 40,1% 26,9% 13,6% 19,4% 9,5% 46,3% 53,7% 0,3% 1,1%

http://www.val.se