Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Trängen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Trängen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Trängen 1354 17,7% 26,9% 26,7% 28,7% 6,3% 45,9% 54,1% 0,5% 1,6%
Summa 1354 17,7% 26,9% 26,7% 28,7% 6,3% 45,9% 54,1% 0,5% 1,6%

http://www.val.se