Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Markbacken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Markbacken

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Markbacken 757 27,3% 37,3% 19,8% 15,6% 9,4% 48,0% 52,0% 0,1% 3,6%
Summa 757 27,3% 37,3% 19,8% 15,6% 9,4% 48,0% 52,0% 0,1% 3,6%

http://www.val.se