Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Nasta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Nasta

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nasta 1971 12,2% 31,0% 24,5% 32,3% 6,2% 48,9% 51,1% 0,2% 2,4%
Summa 1971 12,2% 31,0% 24,5% 32,3% 6,2% 48,9% 51,1% 0,2% 2,4%

http://www.val.se