Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Brunnsgärdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Brunnsgärdet

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brunnsgärdet 1920 16,1% 37,3% 17,8% 28,7% 5,2% 47,4% 52,6% 0,2% 0,7%
Summa 1920 16,1% 37,3% 17,8% 28,7% 5,2% 47,4% 52,6% 0,2% 0,7%

http://www.val.se