Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Adolfsberg östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Adolfsberg östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Adolfsberg östra 1056 10,7% 34,5% 23,7% 31,2% 7,6% 49,0% 51,0% 0,4% 1,3%
Summa 1056 10,7% 34,5% 23,7% 31,2% 7,6% 49,0% 51,0% 0,4% 1,3%

http://www.val.se